หน้าแรก » อัตราค่าเรียน

อัตราค่าเรียน

แชร์หน้านี้ Line

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้น (หลักสูตรไทย)

นักเรียน 1 คน

นักเรียน 2 คน

นักเรียน 3 คน

อนุบาล

250/คน/ชม

200/คน/ชม

180/คน/ชม

ประถม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

180/คน/ชม

มัธยมต้น

300/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

มัธยมปลาย

300/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

มหาวิทยาลัย

350/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

ภาษาต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

350/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม
CU-TEP TU-GET TOFLE  IELTS TOEIC และการสอบวัดระดับต่างๆ

350/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

Admission GAT PAT O-NET  อื่นๆ 300/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

ระดับชั้น (หลักสูตรสองภาษาและอินเตอร์)

นักเรียน 1 คน

นักเรียน 2 คน

นักเรียน 3 คน

Pre School / Early Year

300/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

Grade 1 2 3 Year 1 2 3

300/คน/ชม

250/คน/ชม

200/คน/ชม

Grade 4 5 6 7 8 9 Year 5 6 7 8 9 10

350/คน/ชม

300/คน/ชม

250/คน/ชม

High School

350/คน/ชม

300/คน/ชม

250/คน/ชม

University

400/คน/ชม

350/คน/ชม

300/คน/ชม

SAT GED IGCSE O-Level A-Level และภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

350/คน/ชม

300/คน/ชม

250/คน/ชม
ติวสอบเข้าอื่นๆ คิดราคาตามระดับชั้นที่จะสอบเข้า