ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนที่บ้าน ติวจุฬา
ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนที่บ้าน ติวจุฬา
ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนที่บ้าน ติวจุฬา

Tu-Cututor ติวเตอร์ที่ดีที่สุด

Tu-Cututor บริการจัดส่งติวเตอร์ตัวต่อตัวและสอนเป็นกลุ่มนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์สอนที่บ้าน, ห้าง, สถาบันสอนพิเศษ หรือสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวก นำทีมสอนโดยติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล และสถาบันชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพและราคาถูก

หลักสูตรที่เปิดสอน

เรียนพิเศษระดับอนุบาล

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ ดนตรี ฝึกพูด อ่าน เขียน เชาว์ปัญญา การบ้านทั่วไป ติวสอบเข้า ป.1 และวิชาอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการ

เรียนพิเศษระดับประถามศึกษา

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ สอนการบ้านทั่วไป ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ติวเพิ่มเกรด ทบทวนเตรียมสอบ สอบแข่งขัน

ติวเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ดูแลการบ้าน ติวเพิ่มเกรด เน้นทบทวนเตรียมสอบ สอบแข่งขัน ติวสอบเข้าม.4

ติวเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรี การบ้านทั่วไป เตรียมสอบ GAT PAT O-NET CU-TEP TU-GET IGCSE CU-AAT SAT TOEIC TOEFL IELTS 9 วิชาสามัญ และวิชาอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการ

ติวเรียนระดับมหาวิทยาลัย

แคลคูลัส สถิติ ฟิสิกส์ เคมี บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์กฎหมาย CU-Best จีนธุรกิจ ญี่ปุ่นธุรกิจ การออกแบบ marketing การเงิน และวิชาอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการ

บุคคลทั่วไป

TOEIC, TOEFL, IELTS เพิ่มทักษาภาษา เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น สเปน ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การทำบัญชี ดนตรี และวิชาอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการ

สอนพิเศษที่บ้าน ติวเตอร์สอนที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

ตัวอย่างทีมติวเตอร์สอนที่บ้าน และ สอนนอกสถานที่

เสียงน้องๆที่เลือก Cu-Tututor
อยากได้ติวเตอร์? Line: @tu-cututor
สอนพิเศษที่บ้าน ติวเตอร์สอนที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว
 สอนพิเศษที่บ้าน ติวเตอร์สอนที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว
 สอนพิเศษที่บ้าน ติวเตอร์สอนที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว
 สอนพิเศษที่บ้าน ติวเตอร์สอนที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว
 สอนพิเศษที่บ้าน ติวเตอร์สอนที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว
 สอนพิเศษที่บ้าน ติวเตอร์สอนที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว
สอนพิเศษที่บ้าน ติวเตอร์สอนที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

นักเรียนของ Tu-Cututor